Main Content

נולד בוינה, הצטרף למכבי צעיר Blau Wciss בגיל 10. בגיל 15 היה מתאבק ב"הכח וינה" בנושאו מגן דוד על גופייתו במשך 26 שנה. התחרה בהצלחה בכל העולם ובמיוחד בארצות בהן התגורר: אוסטריה, צרפת, בריטניה וקנדה. כמו כן זכה בתארים לאומיים ובינלאומיים. השתתף באולימפיאדה ב- 1948, לאחר שדחה בשאט נפש את משחקי ברלין ב-1936. זכה במקום הראשון במכביה ב-

1953 ונבחר לספורטאי מצטיין. קיבל את פרס בן-גוריון.

פרד ייסד את מכבי קנדה ובשנת 1976 התמנה כסגן נשיא FILA (איגוד בינ"ל למתאבקים חובבים). פרד קיבל את מדליית המאה הקנדית וזכה לפרס אולימפי של לוס אנג'לס בשנת 1984.

פרד אוברלנדר, שייסד את סניף מכבי בקנדה, הגיע בראש המשלחת הקנדית למכביה השלישית וזכה

במדלית כסף בהיאבקות במשקל כבד

גופן ניגודיות ❯ הצהרת נגישות