פרדי הירש - מוזיאון הספורט היהודי העולמי
Main Content

פרדי הירש נולד בשנת 1916 בעיר אאכן בגרמניה, כבר בילדותו גילה ערכים של צופיות וציונות .הוא הצטרף לתנועת הצופים היהודים בגרמניה ולארגון הספורט "המכבי הצעיר". גם כאשר משפחתו היגרה לבוליביה בשנת 1926, הוא נשאר בגרמניה מתוך רצון וחלום להגיע לארץ ישראל . בשנת 1935 אחרי שעמד בראש ארגון יהודי בפרנקפורט, עבר לפראג אשר בצ'כיה. שם נקשר שמו עם הארגונים הספורטיביים היהודיים ביניהם ארגון

"הגיבור" – היא אגודת מכבי בפראג. הירש אירגן פעילויות ספורט תחרותיות, משחקים ואימונים למאות ילדים, כאשר הוא מפיץ את ערכי הקהילתיות היהודית, האחריות ההדדית והבריאות הגופנית – נפשית. בשנת 1943 הועבר לגטו טרזין, שם ניהל את הפעילות החינוכית בתנאים הקשים של הגטו. כשהעבירו אותו למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו הוא הקים את בלוק 31 שכולו מורכב מילדים. מטרתו העיקרית של הירש הייתה להקל את תנאי חייהם של הילדים מבחינה פיזית ונפשית. על ידי הקמת בלוק 31 , האמין הירש שיוכל ליצור עבור הילדים מסגרת חברתית חינוכית טיפולית כמו אלה שהתקיימו בגטו טרזיינשטט. פעילותו החינוכית שבליבה חינוך לספורט ולערכים יהודיים-ציוניים השפיעה על יהודים רבים – והוא פעל על פי תפיסתו : "נפש בריאה בגוף בריא" הוא הקפיד על בריאות הגוף של הילדים ועל נקיונם האישי ומדי יום בכל עונות השנה ערך מסדר ניקיון . פרדי שהיה מדריך ספורט והעריך מאוד את הפעילות הגופנית, דאג שהמחנכים יעסקו עם הילדים בספורט מדי יום .אחד היעדים החשובים של הירש היה להעלים מעיני הילדים ככל שניתן את המציאות בבירקנאו ולשמור על זהותם האנושית .יש הסוברים כי פרדי נטל את חייו באושוויץ בשנת 1944 כאשר נודע לו כי הנאצים מוליכים את כל הילדים להשמדה ואין ביכלתו לעשות עוד להצלתם .כך או אחרת, פרדי הירש ייזכר כאחד האנשים והמחנכים

הגדולים של אותה תקופה וכדמות יהודית המייצגת מעשה גבורה, אומץ ומצויינות.

גופן ניגודיות ❯ הצהרת נגישות