יוסף יקותיאלי - מוזיאון הספורט היהודי העולמי
Main Content

יוסף יקותיאלי (1982-1897) הגה את רעיון המכביה עוד ערב מלחמת העולם הראשונה. יקותיאלי, שעלה ארצה עם משפחתו בשנת 1909, היה ספורטאי מצטיין ושיחק בקבוצת הכדורגל 'מכבי תל אביב'. בשנת 1912, בעודו נער בן 15 עקב אחר פרסום המשחקים

האולימפיים שהתקיימו בשטוקהולם שבשבדיה, וכבר באותה העת החליט ש"העם היהודי חייב לערוך אולימפיאדה יהודית". ב-1914, כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, גויס יקותיאלי לצבא העות'מאני, והתמנה כמדריך לחינוך גופני במטה המוג'אהדין (מלחמת הקודש) התורכי. אחרי המלחמה עבד במוסדות שונים, ובהם 'המשרד הארצישראלי', 'ועד הצירים' ו'הכשרת היישוב', וכן היה פעיל ב'מכבי' והיה מאישי

המפתח של הארגון. הוא נישא ליהודית, בתו של עקיבא אריה וייס ,שנחשב ליוזם ולמייסד של העיר העברית הראשונה, תל אביב. מקומות עבודתו ונישואיו קרבוהו לרבים מראשי התנועה הציונית, ובהם מנחם אוסישקין. רעיון הנעורים שלו בדבר עריכת "אולימפיאדה יהודית" המשיך להעסיקו ולא הרפה ממנו בכל שנות העשרים. הוא התדפק על דלתות המושלים הבריטיים, נפגש עם פקידי מדינה אנגליים ויהודיים, שוחח עם ראשי מוסדות יהודיים ועם חברים רבים – כאשר מולו מטרה אחת: להביא לידי כך שרעיון המכביה יקרום עור וגידים . כשהציג את רעיון המכביה, טען שיש לה ארבע מטרות  :ראשית, טיפוח התרבות היהודית – תרבות הגוף ותרבות הרוח – והצגת התרבות היהודית בפני עם ישראל ובפני העולם כולו  .שנית, טיפוח הספורט היהודי בעולם, תוך הדגשה כי הספורטאים היהודים אינם רק נציגי מולדותיהם, אלא הם גם נציגי העם היהודי בכללותו  .שלישית, טיפוח מרכזיותה של ארץ ישראל והבלטת העובדה כי הינה מרכזו של העם היהודי  .רביעית, טיפוח תנועת ’מכבי‘, בוגריה וצעיריה . יקותיאלי עמד על כך שכל ארבע המטרות משתלבות זו בזו, וקבע: "אין להעדיף מטרה אחת על פני חברתה

וכי אין להסתפק בחלק של המטרות".

בחנוכה תרפ"ח 1928 עלה סוף סוף בידיו לשכנע את הוועידה הארצית של 'מכבי' להחליט לערוך מכביה ראשונה באביב תרצ"ב 1932", "במלאת 1800 שנים למרד בר-כוכבא". ההחלטה הייתה זקוקה לאישור

הנשיאות העולמית של "מכבי", שמושבה באותם הימים היה בברלין. הנשיאות העולמית אישרה את ההחלטה הארצישראלית, והעבירה את המלצתה להחלטה סופית של הקונגרס העולמי של "מכבי" שנערך ביוני 1929 במהריש-אוסטראו שבצ'כסלובקיה. באותו קונגרס אושרה ההצעה סופית.

תרשים זרימה של האירועים המכוננים עד לפתיחת המכביה הראשונה

גופן ניגודיות ❯ הצהרת נגישות