Main Content

מבלים
 

עוד בנושא: האירוע שלכם במוזיאון

עוד בנושא: אירועים במוזיאון

ערב יום השואה 2024 במוזיאון הספורט היהודי

מוזיאון הספורט היהודי ביום העצמאות 2024

יום המוזיאונים הבינלאומי 2024

אטרקציה מיוחדת לכל המשפחה בפסח 2024

פורים: גיבורי על במוזיאון הספורט היהודי העולמי

שבת משפחתית במוזיאון הספורט

יום הבחירות לרשויות 2024 במוזיאון הספורט

סוכות במוזיאון הספורט היהודי

תיבות בריחה מהחדשניות והמתקדמות בארץ

סיור מורשת מוזיאון הספורט היהודי

חגיגות עצמאות במוזיאון הספורט היהודי

הבילוי המושלם לכל המשפחה בפסח

ערב יום השואה במוזיאון הספורט היהודי

גופן ניגודיות ❯ הצהרת נגישות